top of skyscraper business building on blue sky

L'ÈXIT ETS TU!!
CONFERÈNCIA PER A EMPRESES

No hi ha major actiu per a una empresa que els seus empleats/ades. El seu estat emocional afecta directament als resultats i a tots ens interessa que es mantingui el més positiu possible. A la persona en qüestió perquè autoconeixer-se i entendre com funciones, et milloren com a persona i per tant directament com a empleat/ada. A la companyia perquè es beneficiarà d’un estat mental més conscient i per tant més productiu. I a nosaltres! Perquè res ens produeix major satisfacció que contribuir a un món conscient i agraït.
L’ÈXIT ETS TU! és una conferència en la qual es mostra que la vida i el treball són maquines que necessiten les mateixes eines per a un bon funcionament. L’èxit en la vida passa per l’èxit en la feina i durant una hora apoderarem a tots els assistents per a deixar les seves baralles mentals a part i adonar-se del miracle que suposa que una empresa et doni una oportunitat. Per a aconseguir-ho els mostrarem els avantatges de submergir-se en l’agraïment, el present, i l’acceptació, i ho reforçarem amb un taller pràctic en el qual podran plasmar, amb la nostra companyia i supervisió, tot l’exposat en la conferència per a així poder transferir-ho al seu dia a dia personal i laboral.
Garantim que aquesta conferència donarà un gir total en l’ambient de treball i en un breu espai de temps es produiran resultats inesperats a través d’un evolutiu com a éssers humans de tots els components de l’empresa.

Idioma: Català o castellà
Places disponibles: Sense límit
Data i lloc: Lloc a determinar per l’empresa.
Durada: 120 minuts.
Preu: Consultar amb hola@nachochaparro.com

Estás interessat?